OM AKTIVITUS

Affärsidé

Genom proaktivt och individbaserat arbete förbättra hälsan hos medarbetarna på företag vilket leder till minskade sjuktal och ökad produktivitet samt lönsamhet. Att styra människor mot sin fulla potential, alltid genom individuell rådgivning och nulägesanalys.


Mission 

Genom att dela med oss av vår kunskap få människor att må bättre och prestera mera – för att göra dem till mer lyckliga individer med ökad livskvalitet.