Andreas Nilsson

Om

Testledare och coach

Andreas är leg sjuksköterska, disputerad inom narkossjukvård och forskar om smärtlindring och avslappning. Han har också läst kurser inom idrottsmedicin/hälsa och arbetar som löpcoach för individer och grupper. På motionärsnivå har Andreas testat de flesta distanser inom löpning och triathlon.

Inom konditionsidrott har intresset främst varit löpning & löpteknik men på senare år även cykel och triathlon. Arbetar som testledare i Linköping – både för individuell utveckling och coaching i grupp.